Kotihoidontuki

Kotihoidontuki - tuen tulisi säilyä Suomessa

Kotihoidontuki on tarkoitettu niille kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille, joiden lapsi tai lapset ovat alle 3-vuotiaita. Lapsen kanssa kotona voi olla joko äiti tai isä. Joissakin tapauksissa myös muu huoltaja lasketaan kotihoidontuen piiriin. Hoitaja voi toisaalta olla myös palkattu henkilö, joka hoitaa lasta perheen kotona. Jos kotona hoidetaan alle 3-vuotiaan kanssa muitakin alle kouluikäisiä lapsia, voidaan heistäkin mahdollisesti maksaa kotihoidontukea. Etuutta voidaan maksaa siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa, ei kotihoidontukeen ole oikeutta. Kotihoidontuki koostuu kolmesta osiosta. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Hoitolisään vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot, joten sitä ei saa, mikäli perheen toinen aikuinen tienaa hyvin. Kotihoidontukeen on mahdollista saada myös kuntalisää kotikunnasta riippuen. Hakemusta lähettäessä tulee huomioida, että muut saadut etuudet vaikuttavat kotihoidontukeen. Jos perheeseen syntyy lisää jälkikasvua, on äiti jälleen äitiysrahalla, eikä kotihoidontukea voida myöntää sille ajalle. norjalaistutkijoiden ehdotus kotihoidontuen poistamisesta ei ole saanut kovinkaan suurta kannatusta perheiden keskuudessa, eikä ihmekään. Monet haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään, joten kotihoidontuki voi olla ainoa tulonlähde.

(Visited 83 times, 1 visits today)